Search
Close this search box.

Leaflet– Pam dylwn i ystyried gwreiddio SWAT yn ein treial?

Byrfodd Saesneg am ‘Study Within A Trial’ (Astudiaeth o fewn Treial) yw SWAT ac mae’n astudiaeth ymchwil sy’n cael ei gwreiddio o fewn treial mwy sylweddol.

Nod SWAT yw gwerthuso neu ymchwilio i ddulliau gwahanol o drefnu neu weithredu proses dreialu benodol megis recriwtio neu gadw.

Diolch yn fawr i Paul Thomas am y cyfieithiad!

Scroll to Top